Wite Muonts 21
8621 DK Heeg
KVK 70152349
BTW NL217738941B01


• Openingstijden klantenservice
maandag t/m vrijdag van 18:00-20:00

• Wij zullen op werkdagen altijd binnen
24 uur reageren

• Een Whatsapp bericht sturen kan
24/7 (voorkeur)

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Algemene gegevens:
SuperPowerFoods
KVK: 70152349
BTW: NL217738941B01
www.superpowerfoods.nl
info@superpowerfoods.nl

www.superpowerfoods.nl is alleen bedoeld voor consumenten die producten willen bestellen bij www.superpowerfoods.nl. De voorwaarden waaronder de producten te koop worden aangeboden op deze website worden hieronder uiteengezet. Door het plaatsen van een bestelling op de website aanvaard u de regels die aan bestelling verbonden zijn en stemt u in met deze voorwaarden. www.superpowerfoods.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen hebben echter geen invloed op bestellingen die worden geplaatst vóórdat de voorwaarden op deze Website aangepast worden.2. Plaatsen van uw bestelling

2.1 Een bestelling plaatsen kan alleen als u 18 jaar of ouder bent, bereikbaar bent per telefoon en in het bezit bent van een geldig e-mailadres.

2.2 U kunt uitsluitend een bestelling plaatsen via de volgende route:
2.2.1 Het invullen van het bestelformulier op de website na het inloggen op of het creëren van uw persoonlijke account en te klikken op de juiste knoppen om het in te dienen.
2.2.2 www.superpowerfoods.nl zal geen bestellingen accepteren op een andere wijze dan de hier boven aangegeven bestelwijzen.

2.3 Wanneer u uw bestelling bij ons plaatst, zal www.superpowerfoods.nl een bestelnummer uitgeven. Op www.superpowerfoods.nl gebeurt dit via de Website. Houd er rekening mee dat een dergelijke bestelnummer alleen wordt gegeven voor referentie doeleinden en niet inhoudt dat we uw bestelling hebben aanvaard.

2.4 Door het plaatsen van een bestelling, doet u ons een aanbod om de producten die u heeft geselecteerd onder deze algemene voorwaarden te kopen. www.superpowerfoods.nl kan uw aanbod wel of niet aanvaarden naar eigen goedvinden of kan het aantal producten aan u te leveren verminderd accepteren. Echter, de door u ingediende bestellingen zijn bindend voor u en kunnen niet geannuleerd worden na het plaatsten van uw bestelling.

2.5 Als www.superpowerfoods.nl uw bestelling accepteert, zullen wij u op de hoogte stellen van onze aanvaarding door de uitgifte van een orderbevestiging. www.superpowerfoods.nl zal de orderbevestiging naar u toesturen via e-mail. De bevestiging van uw bestelling is van kracht vanaf de datum en tijd waarop de orderbevestiging naar u verzonden zal wordt. Als wij uw bestelling niet kunnen accepteren, zullen we proberen om u te contacteren via e-mail, telefoon of post.

2.6 Houd er rekening mee dat de weergave op het door u gebruikte beeldscherm van kleuren, modellen en producten kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk of de werkelijke grootte van de producten aangeboden op onze website.3. Prijzen van uw producten

3.1 Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s. De prijzen die gelden zijn de prijzen gepubliceerd op onze website op het moment dat u de bestelling plaatst. De op de website gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW, indien van toepassing, maar exclusief verzendkosten, die voor eigen rekening zijn. Deze kosten worden apart berekend en vermeld op de bestelbon en opgeteld bij de totaalprijs van de bestelling. De totalen die u dient te betalen is het totaalbedrag van bestelde producten, aangevuld met de verzendkosten.

3.2 Als we per ongeluk één of meerdere producten te laag hebben geprijsd, zijn wij niet aansprakelijk te stellen het product aan u te moeten leveren tegen de vermelde prijs, op voorwaarde dat wij u op de hoogte stellen voordat we het product aan u verzenden. In die omstandigheden, behouden wij ons het recht om uw bestelling te annuleren. In het geval we uw bestelling annuleren, zullen wij u een volledige terugbetaling doen van al het reeds voor dat product betaalde bedrag overeenkomstig ons terugkeer en restitutie beleid.

3.3 Verzendkosten, indien van toepassing, zijn voor uw rekening als koper, zoals aangegeven in uw orderbevestiging.4. Betaling van uw producten

4.1 U kunt uw producten betalen volgens één van de betaalmethodes weergegeven op www.superpowerfoods.nl in uw betaalscherm.

4.2 U dient te betalen in de valuta zoals vermeld op uw factuur en/of orderbevestiging.

4.3 Als u betaalt met een creditcard of bankpas, dan dient u uw creditcard of bankpas gegevens verstrekken op het moment dat u uw bestelling plaatst. www.superpowerfoods.nl zal geen producten aan u leveren, noch het uitvoeren van diensten totdat de uitgever van u creditcard of bankpas ons voor het mogen gebruiken van uw kaart voor de betaling van uw bestelde producten en/of diensten heeft gemachtigd. Als www.superpowerfoods.nl dergelijke toestemming niet ontvangt zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. www.superpowerfoods.nl behoudt zich het recht om de identiteit te verifiëren van de creditcard of bankpas houder door het aanvragen van de benodigde documentatie.5. Levering van uw producten

5.1 Met inachtneming van onze algemene voorwaarden, zal www.superpowerfoods.nl de producten leveren zoals aangegeven in de aan u verzonden orderbevestiging aan u leveren.

5.2 Producten worden nooit geleverd en verzonden op zon- en feestdagen.

5.3 www.superpowerfoods.nl zal de producten leveren aan het door u ingevulde bezorgadres in het bestellingformulier. In het geval u producten besteld die naar een ander adres moeten worden verzonden dan dient u dit adres apart te vermelden bij uw bestelling. Elke bezorg- en vervoersdatums en tijden uitgegeven door www.superpowerfoods.nl zijn zo goed mogelijk geschatte datums en tijden. www.superpowerfoods.nl is niet verantwoordelijk voor vermissing, schade en extra kosten voor het niet of te laat bezorgen in overeenstemming met de door ons gegeven datums en tijden. Als een product niet meer voorradig is betekend dit dat de bestelling vertraagd, dus ook de verzending hiervan. In dit geval wordt er een schatting gemaakt van de bezorgdatum via email of post. Deze vertraagde levering zal in ieder geval binnen 30 dagen worden bezorgd na de door ons verzonden bevestiging van de bestelling.

5.4 Het eigendomsrecht en het risico van verlies van producten gaat op over op de koper op het moment van levering van de producten.

5.5 Bij levering van de producten aan de vervoerder zal www.superpowerfoods.nl u een bevestiging van verzending sturen per e-mail, er van uitgaand dat u een e-mail adres hebt ingevoerd. Indien u geen e-mailadres hebt aangegeven kunnen wij geen bevestigingen sturen.6. Omwisselen, retourneren en restitutie

6.1 U mag het product gekocht bij www.superpowerfoods.nl aan ons retourneren. U hebt tevens het recht om diensten te annuleren of om terugbetaling van het bedrag te vragen van het geretourneerde product, mits u ons binnen zeven 7 werkdagen vanaf de dag dat de goederen zijn geleverd hebt gecontact. Hoewel u de kosten voor het retourneren zelf dient te betalen, zult u het volledige bedrag van zowel het product als de uitgaande verzendkosten als restitutie ontvangen. Als een product wordt verkocht als onderdeel van een product combinatie totaalpakket, waarin andere producten gratis worden aangeboden of met een korting ten opzichte van de normale prijs, dienen bij retournering de gezamenlijk gebundelde producten tevens aan www.superpowerfoods.nl te worden geretourneerd. www.superpowerfoods.nl behoudt zich het recht om een factuur te verhogen indien een gratis product of goedkoper product van een pakket niet wordt geretourneerd.
6.1.1 Als een product foutief is geleverd, onvolledig of defect is en en/of u van mening bent dat u recht hebt op vervanging of reparatie in overeenstemming met paragraaf 8 hieronder, kunt u contact opnemen met www.superpowerfoods.nl via e-mail.
6.1.2 Indien u bestelde product(en) hebt ontvangen, maar u bent simpelweg van gedachten veranderd over de aankoop, kunt u de product(en) retourneren naar ons voor een restitutie als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
1. U dient www.superpowerfoods.nl binnen 7 werkdagen te informeren nadat de goederen bij u afgeleverd zijn.
2. U bent in het bezit van een door www.superpowerfoods.nl verstrekt aankoopbewijs met daarop de vermelde bestelnummers en identificateigegevens.
3. Het product is ongeopend en onbeschadigd is.

6.2 Stappen te volgen voor het indienen van een restitutieverzoek:
(i) Annulering kan schriftelijk worden gedaan of via elke andere duurzaam medium, bijvoorbeeld door een email te sturen naar info@superpowerfoods.nl.
(ii) Alvorens product(en) te retourneren is het handig te checken dat u:
1. Gebruik maakt van deugdelijke verzendverpakking.
2. Duidelijk het retour adres hebt vermeld.
3. De verzendverpakking stevig hebt geseald en beschermd hebt tegen vocht.
4. Duidelijk uzelf als afzender hebt geïdentificeerd.
(iii) Door het volgen van deze stappen helpt u uzelf te verzekeren dat de product(en) tijdig en correct de bestemming zullen bereiken en in goede conditie. Als de producten bij ons retour zijn zullen wij deze controleren op beschadigingen en/of volledigheid alvorens we over kunnen gaan tot restitutie.7. Garantie

7.1 Private Label producten; www.superpowerfoods.nl garandeert de producten zoals vermeld op de Website. Specifieke garanties zijn van toepassing op bepaalde producten (zoals aangepaste producten) vermeld op www.superpowerfoods.nl. Mocht het door www.superpowerfoods.nl geleverde product niet voldoen aan de van toepassing zijnde garantie, zullen wij, naar onze eigen keuze voor onze eigen kosten, tenzij anders bepaald in de toepasselijke garantie, het product repareren, vervangen of kiezen voor het terugbetalen van de aankoopprijs bij retournering van het product. Uitzonderingen uitdrukkelijk vermeld voor deze bepalingen en voorwaarden, voor zover toegestaan door de wet www.superpowerfoods.nl.nl wijst hierbij alle garanties, expliciet of impliciet. De beperkte garantie hierboven uiteengezet heeft geen invloed op en doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

7.2 Producten van derden; Voor niet www.superpowerfoods.nl private label producten, wordt de garantie, voor zover relevant, gegeven in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van de garantie volgens de standaarden van de fabrikant van de geleverde producten. Met betrekking tot deze garantie van de fabrikant, dient alle aanspraak op garantie in eerste instantie of rechtstreeks aan de fabrikant te worden vermeld of te worden doorgegeven aan www.superpowerfoods.nl.

7.3 De bovengenoemde aanvullingen hebben geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.8. Aansprakelijkheid

8.1 Deze algemene voorwaarden omvatten de volle omvang van onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot levering van de producten, de prestaties van de ondersteuning en garantie diensten en de uitvoering van de diensten.

8.2 Uitgezonderd uiteengezet in paragraaf 9.3 hieronder, zijn er geen garanties, voorwaarden of andere bepalingen die bindend zijn voor www.superpowerfoods.nl met betrekking tot de levering van producten tenzij dit uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

8.3 Alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen die voortvloeien uit of in verband staan met de levering van producten en/of het verlenen van diensten zouden kunnen worden opgenomen of geïntegreerd in de wet, het gewoonterecht van de overeenkomst, wetten in het land van toepassing zijnde wanneer u de producten of diensten hebt gekocht of anderszins (met inbegrip van maar niet beperkt tot – ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorg en vaardigheid) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten voor zover maximaal is toegestaan door de wet. In het bijzonder zal www.superpowerfoods.nl niet verantwoordelijk zijn dat de producten geschikt zijn voor uw doeleinden.

8.4 Niets in de overeenkomst zal beperken of uitsluiten van onze aansprakelijkheid (i) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of (ii) voor fraude of (iii) enige inbreuk op de verplichtingen geïmpliceerd door de toepasselijke verplichte nationale wetten ten aanzien van titel of (iv) elke aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten door de wet.

8.5 Onder voorbehoud van clausule 9.4 zal www.superpowerfoods.nl krachtens de overeenkomst niet aansprakelijk zijn voor verlies van inkomen, verlies van winst, verlies van overeenkomsten, verlies van gegevens of voor enige indirecte of gevolgschade of onrecht en nalatigheid, contractbreuk of in onrechtmatige daad, inclusief onachtzaamheid zal geen geval met betrekking tot product(en) en/of diensten.

8.6 Dit heeft geen enkele invloed op uw wettelijke rechten als consument, noch uw recht om de producten te retourneren zoals omschreven staa in clausule 7.9. Contact opnemen met SuperPowerFoods

Via de klanten service openingstijden:
info@superpowerfoods.nl
Maandag t/m vrijdag: 18:00 – 20:00
Gesloten in het weekend & officiële feestdagen
www.superpowerfoods.nl zal geen bestellingen accepteren op een andere wijze dan de hier boven aangegeven bestelwijzen.10. Bescherming Gegevens

10.1 Uw transactiegegevens zijn toegankelijk voor u als u een geregistreerde klant bent door het invoeren van uw bestelnummer(s), zodat u de status van uw bestelling(en) kunt controleren alsmede de inhoud van de bestelling.

10.2 Door het plaatsen van uw bestelling, bent u overeengekomen en hebt u begrepen dat www.superpowerfoods.nl uw gegevens ingevoerd bij uw bestelling opslaat, verwerkt en gebruikt voor het verwerken van uw bestelling. Deze gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de www.superpowerfoods.nl Privacy beleid. Indien u toegang wenst tot de informatie die we van u hebben, of als u wijzigingen wilt aan brengen, of als u geen informatie van www.superpowerfoods.nl wilt ontvangen, volg dan de update-procedure uiteengezet in Privacy beleid.11. Overmacht buiten redelijke controle

11.1 www.superpowerfoods.nl zal alles in het werk stellen om haar verplichtingen krachtens de overeenkomst na te komen. Echter, www.superpowerfoods.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of mislukking om uit te voeren, indien deze vertraging of storing is veroorzaakt door omstandigheden buiten onze macht. In geval van een vertraging zullen wij onze verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is uit voeren.12. Meningsverschillen toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

12.1 www.superpowerfoods.nl zal proberen om eventuele geschillen snel en efficiënt op te lossen. Als u niet tevreden bent met de manier waarop het gaat over eventuele meningsverschillen en u wilt een gerechtelijke procedure starten, moet dit worden gedaan bij één van de rechtbanken in Nederland. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.13. Algemeen

13.1 Noch www.superpowerfoods.nl faalt, noch de koper faalt als door looptijd van een dergelijke termijn ontbinding van de overeenkomst wordt gedaan. Dergelijke ontbinding betekent tevens afstand van rechten. Op generlei wijze kan op een later moment het recht alsnog afgedwongen worden.

13.2 De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst heeft geen negatieve invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van overige bepalingen.14. Speciale voorwaarden voor de kortingsbonnen/kortingscodes

14.1 U kunt van tijd tot tijd kortingsbonnen/kortingscodes krijgen als gevolg van uw interactie met onze website, of het uploaden van reviews, het werven van nieuwe klanten of gewoon door het doen van aankopen. Deze bonnen/codes kunnen worden ingewisseld voor korting naar eigen goeddunken.
1. www.superpowerfoods.nl zal punten toekennen op basis van activiteiten die te goeder trouw zijn gemaakt. www.superpowerfoods.nl behoudt zich het recht voor om de kortingsbonnen en/of kortingscodes achterwege te laten in de gevallen waarin zij van oordeel is dat u hebt deelgenomen buiten de geest van deze overeenkomst.
2. Kortingsbonnen/kortingscodes hebben geen geldelijke waarde buiten het gebruik ervan binnen de website. Kortingsbonnen/kortingscodes kunnen alleen worden ingewisseld tegen toekomstige aankopen op www.superpowerfoods.nl.
3. www.superpowerfoods.nl kan van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, beoordelen de kortingsbonnen/kortingscodes wisselkoersen, de geldigheidsduur, de maximale korting of andere voorwaarden van de aanbieding te wijzigen. www.superpowerfoods.nl zal contact opnemen met alle gebruikers in het geval dat dergelijke wijzigingen worden aangebracht.

Sluiten (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Zoeken

Hoofdmenu

Winkelmand

Je winkelmand is leeg.
Nu winkelen